Odhad ceny obvyklé

*Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Co získáte v rámci odhadu ceny?

  • 1
    Ceny prodaných nemovitostí ve vaší blízkosti
    Pro prodej nemovitostí je důležité mít dobře nastavenou kupní cenu. Nabídková cena na internetu se často od prodejní ceny liší. Nesprávné stanovení ceny na začátku prodeje ve k delšímu nabízení nemovitosti v inzerci a poté může dojít k prodeji za menší než tržní cenu, protože je nabídka takzvaně „okoukaná".
  • 2
    Hodinovou konzultaci prodeje zdarma
    V realitách podnikám od roku 2012. Za tuto dobu jsem měla možnost prodat přes 60 nemovitostí. Ráda se s Vámi podělím o tipy, jak prodat nemovitost za co nejvyšší cenu v nejlepším čase pro Vás.